Chemia warstw wierzchnich w tribologii [Surface Chemistry in Tribology] (eBook)

$31.99

A young woman was found to be one of the most gifted math and science students in the country as a result of standardized testing.  She just wanted to be an artist, but was forced to go to an elite science academy far from her home and friends.

Description

Chemia warstw wierzchnich w tribologii

Synopsis

A young woman was found to be one of the most gifted math and science students in the country as a result of standardized testing.  She just wanted to be an artist, but was forced to go to an elite science academy far from her home and friends.  Time was sacrificed with the person that most understood her, a rescue diver for the mines and her adored brother. She became disheartened. Then, her hilarious future husband, who was attending the same school, hit on her and she told him to kiss her derriere.  And so he did.  Shattered her ice castle. Her refined sensibility and pragmatism balanced with his tenacious humor and fearless mischievousness.  Together they slayed chemistry, gained four patents, trained countless manufacturing laborers, and became university professors.  Some might say the world would never have benefited from her brilliant mind for organic chemistry had she not been forced to put her artistic urges on the back burner.  He would say he would never have had the impact he had without her by his side.

Fortunately, she has found ways for her artistic urges to bloom in her own way.  Fortunately for us, he continues his contributions with this latest book on tribology. Get your copy of this book by the husband, Dr. Hieronim Piotr Janecki: Chemia warstw wierzchnich w tribologii!

About the author

Dr  inż.  Hieronim  Piotr  Janecki  Chemik, absolwent  jednego  z  najstarszych  wydziałów Politechniki  Śląskiej,  Wydziału  Technologii i  Inżynierii  Chemicznej,  obecnie  Wydziału Chemii  w  Gliwicach,  doktorat  ukończył w  Instytucie  Chemii  i  Techniki  Jądrowej w  Warszawie,  założyciel  i  kierownik Laboratorium  Komputerowego  Wspomagania w  Chemii  na  Wydziale  Materiałoznawstwa, Technologii  i  Wzornictwa  w  Uniwersytecie Humanistyczno-Technicznym w Radomiu (d. Politechnika Radomska, wcześniej  Wyższa  Szkoła  Inżynierska),  ekspert  rzeczoznawca minimalizacji odpadów. Autor  ponad  30  publikacji  naukowych,  3  patentów,  15  wdrożeń przemysłowych  i  około  15  wdrożeń  minimalizacji  odpadów. Opublikował 4 opracowania zwarte i jedną monografię. W  ramach  współpracy  naukowej  z  zagranicą  prowadził  badania naukowe w obszarze tribologii i tribochemii w Uniwersytecie Otto von  Guericke  w  Magdeburgu  oraz  w  Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg  w  Merseburgu.  Wygłosił  szereg  seminariów i wykładów gościnnych, między innymi w uniwersytetach w Paisley, w Szkocji, w Chemnitz, w Magdeburgu, w Merseburgu, czy w Kownie. W 1995 roku pod auspicjami Goethe Institut wprowadził w Radomiu nauczanie chemii dwujęzycznej na poziomie szkoły średniej w języku niemieckim, którego program realizował przez ponad 15 lat.

Spis treści

WSTĘP 1
ROZDZIAŁ 1.  OPIS PROBLEMU BADAWCZEGO 3
ROZDZIAŁ 2.  SYSTEMATYKA STANU WIEDZY DOTYCZĄCEJ WARSTW WIERZCHNICH W TRIBOLOGII 13
ROZDZIAŁ 3.  WARSTWA WIERZCHNIA W TRIBOLOGII 37
ROZDZIAŁ 4.  ANALIZA PROCESÓW TRIBOCHEMICZNYCH 47
ROZDZIAŁ 5.  SYMULACJA PROCESU TWORZENIA PRZECIWZUŻYCIOWYCH WARSTW WIERZCHNICH W OBECNOŚCI POCHODNYCH FERROCENU 75
ROZDZIAŁ 6.  WYNIKI BADAŃ 107
ROZDZIAŁ 7.  PODSUMOWANIE 137

Additional information

Author

Hieronim Piotr Janecki

Published in

2015

Edition

1st

Publisher

Æ Academic Publishing

ISBN

978-0-9961021-9-3 (paperback)

Binding

perfect bound

Pages

202

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chemia warstw wierzchnich w tribologii [Surface Chemistry in Tribology] (eBook)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *